Ak máte otázku použite Email: admin@poisteniemotorovychvozidiel.sk