Ak máte otázku použite E-mail: admin@poisteniemotorovychvozidiel.sk