Alycol


Alycol Cool concentrate, 1100KG

Alycol Cool concentrate, 1100KG

Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po nariedení s vodou podľa odporúčaného pomeru použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov.  Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po nariedení s vodou podľa odporúčaného pomeru použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov. Je miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylenglykolu s rovnakou výkonnostnou úrovňou. Vlastnosti: vynikajúca ochrana proti korózií ochrana proti zamŕzaniu ochrana proti..Alycol Cool concentrate,  220KG

Alycol Cool concentrate, 220KG

Chladiaca kvapalina ALYCOL COOL je po nariedení s vodou podľa odporúčaného pomeru použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov. Je miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylenglykolu s rovnakou výkonnostnou úrovňou.  Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po nariedení s vodou podľa odporúčaného pomeru použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov. Je miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylenglykolu s rovnakou výkonnostnou..Alycol Cool Ready -35,  220KG

Alycol Cool Ready -35, 220KG

Narieden? n?zkotuhn?ca chladiaca kvapalina pre priame pou?itie s protikor?znym ??inkom. Zabezpe?uje dlh? ?ivotnos? v?etk?ch ?ast? chladiaceho syst?mu a ??inn? ochranu pred kor?ziou, kavit?ciou a prehrievan?m. Je pou?ite?n? pre chladiace syst?my star??ch typov motorov. ?a??ie riedenie sa neodpor??a. V?konnostn? ?rovne, s?hlasy BS 6580:1992 (Rev. 1997) Vlastnosti Typick? hodnoty Bod varu [?C] ? Teplota kry?taliz?cie v [?C] -37 Kinematick? viskozita pri -40?C [mm2/s] ? Technick? List Nariedená nízkotuhnúca..Alycol Cool concentrate 65 KG 58,56L

Alycol Cool concentrate 65 KG 58,56L

Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po nariedení s vodou podľa odporúčaného pomeru použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov. Je miešateľná s inými chladiacimi kvapalinami na báze monoetylenglykolu s rovnakou výkonnostnou úrovňou. Vlastnosti: vynikajúca ochrana proti korózií ochrana proti zamŕzaniu ochrana proti prehrievaniu chladiaceho systému bez obsahu dusitanov, amínov, fosfátov, boritanov a kremičitanov použiteľná do chladiacich systémov starších automobilov ..Alycol Cool concentrate, 10L

Alycol Cool concentrate, 10L

Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po narieden? s vodou pod?a odpor??an?ho pomeru pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov. Je mie?ate?n? s in?mi chladiacimi kvapalinami na b?ze monoetylenglykolu s rovnakou v?konnostnou ?rov?ou. Vlastnosti: - vynikaj?ca ochrana proti kor?zi? - ochrana proti zam?zaniu - ochrana proti prehrievaniu chladiaceho syst?mu - bez obsahu dusitanov, am?nov, fosf?tov, boritanov a kremi?itanov - pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov Chladiaca kvapalina Alycol Cool..Alycol Cool concentrate,  4L

Alycol Cool concentrate, 4L

Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po narieden? s vodou pod?a odpor??an?ho pomeru pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov. Je mie?ate?n? s in?mi chladiacimi kvapalinami na b?ze monoetylenglykolu s rovnakou v?konnostnou ?rov?ou. Vlastnosti: - vynikaj?ca ochrana proti kor?zi? - ochrana proti zam?zaniu - ochrana proti prehrievaniu chladiaceho syst?mu - bez obsahu dusitanov, am?nov, fosf?tov, boritanov a kremi?itanov - pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov Chladiaca kvapalina Alycol Cool..Alycol Cool Ready -35,  4L

Alycol Cool Ready -35, 4L

Nariedená nízkotuhnúca chladiaca kvapalina pre priame použitie s protikoróznym účinkom.  Nariedená nízkotuhnúca chladiaca kvapalina pre priame použitie s protikoróznym účinkom. Zabezpečuje dlhú životnosť všetkých častí chladiaceho systému a účinnú ochranu pred koróziou, kavitáciou a prehrievaním. Je použiteľná pre chladiace systémy starších typov motorov. Ďaľšie riedenie sa neodporúča.   Výkonnostné úrovne, súhlasy BS 6580:1992 (Rev. 1997) Vlastnosti Typické hodnoty..Alycol Marine -20,  4L

Alycol Marine -20, 4L

Zmena názvu Alycol Marine - 20,4l - NOVÝ NÁZOV - Alycol Winter ScreenWash -20, 4l. Zimná kvapalina do ostrekovačov automobilov s príjemnou vôňou mora.  Zimná kvapalina do ostrekovačov automobilov s príjemnou vôňou mora. Dokonale odstraňuje nečistoty z čelného skla až do teploty –20°C, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti jazdy hlavne na jeseň a za miernej zimy. Nespôsobuje lom svetla, nepoškodzuje súčiastky z gumy a umelých hmôt a nepôsobí škodlivo na lak automobilu...Alycol Cool koncentrát,  1 L

Alycol Cool koncentrát, 1 L

Chladiaca kvapalina Alycol Cool je po narieden? s vodou pod?a odpor??an?ho pomeru pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov. Je mie?ate?n? s in?mi chladiacimi kvapalinami na b?ze monoetylenglykolu s rovnakou v?konnostnou ?rov?ou. Vlastnosti: - vynikaj?ca ochrana proti kor?zi? - ochrana proti zam?zaniu - ochrana proti prehrievaniu chladiaceho syst?mu - bez obsahu dusitanov, am?nov, fosf?tov, boritanov a kremi?itanov - pou?ite?n? do chladiacich syst?mov star??ch automobilov Chladiaca kvapalina Alycol Cool..Alycol Cool Ready -35, 1 L

Alycol Cool Ready -35, 1 L

Narieden? n?zkotuhn?ca chladiaca kvapalina pre priame pou?itie s protikor?znym ??inkom. Zabezpe?uje dlh? ?ivotnos? v?etk?ch ?ast? chladiaceho syst?mu a ??inn? ochranu pred kor?ziou, kavit?ciou a prehrievan?m. Je pou?ite?n? pre chladiace syst?my star??ch typov motorov. ?a??ie riedenie sa neodpor??a. V?konnostn? ?rovne, s?hlasy BS 6580:1992 (Rev. 1997) Vlastnosti Typick? hodnoty Bod varu [?C] ? Teplota kry?taliz?cie v [?C] -37 Kinematick? viskozita pri -40?C [mm2/s] ? Technick? List Nariedená nízkotuhnúca..© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt