Banner


Banner 12V100Ah PowerBull

Banner 12V100Ah PowerBull

Banner Power Bull 12V 100Ah 800 A, dĺžka 354 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá.  ..Banner 12V84Ah PowerBull

Banner 12V84Ah PowerBull

Banner Power Bull 12V 84Ah 700 A, dĺžka 315 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá...Banner 12V95Ah StartBull

Banner 12V95Ah StartBull

Paramerte: 12V, 95Ah, 740 A, dĺžka 354 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá   Bezúdržbová Ca/Ca batéria pre moderné vozidlá s vysokými nárokmi na batériu. Banner Power Bull 12V 95Ah 760 A, dĺžka 354 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, výška s kontaktami 190 mm. Pravá. POWER BULL: Super výkonná a superbezpečná: Moderná technológia na báze čistého vápnika pre všetky osobné vozidlá. Kvalita originálnej výbavy pre náhradné batérie. Batéria Power Bull je..Banner 12V77Ah PowerBull

Banner 12V77Ah PowerBull

Banner Power Bull 12V 77Ah 680 A, dĺžka 278 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá...Banner 12V63Ah PowerBull

Banner 12V63Ah PowerBull

Banner Power Bull 12V 63Ah 600 A, dĺžka 241 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá.   Autobatéria BANNER POWER BULL obsahuje patentovanú technológiu Double Top, ktorá obstála aj v skúške prevrátenia batérie, ponúka 100 % ochranu proti úniku elektrolytu do naklonenia 45 stupňov. V súčasnosti je dodávaná automobilkám BMW a VW.Autobatéria Power Bull je optimálne konštruovaná na znášanie cyklického namáhania, ideálna na napájanie palubnej siete v moderných automobiloch...Banner 12V72Ah StartBull

Banner 12V72Ah StartBull

Paramerte: 12V, 72Ah, 640 A, dĺžka 278 mm, šírka 175 mm, výška 190 mm, Pravá    ..Banner 12V62Ah StartBull

Banner 12V62Ah StartBull

Paramerte: 12V, 62Ah, 480 A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, Prav? ? Nap?tie: 12V Kapacita C20 pri 27 ?C: 62 Ah Vyb?jac? pr?d pri 18 ?C (EN): 480 A Maxim?lne rozmery: d??ka: 241 mm ??rka: 175 mm v??ka: 175 mm Polarita: 0 P?l: 1 Spodn? uchytenie: B13 ? Paramerte: 12V, 62Ah, 480 A, dĺžka 241 mm, šírka 175 mm, výška 175 mm, Pravá   Napätie: 12V Kapacita C20 pri 27 °C: 62 Ah Vybíjací prúd pri 18 °C (EN): 480 A Maximálne rozmery: dĺžka: 241 mm šírka: 175 mm výška:..Banner 12V50Ah PowerBull

Banner 12V50Ah PowerBull

Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, d??ka 210 mm, ??rka 175 mm, v??ka 190 mm, Prav?. Bez?dr?bov? Ca/Ca bat?ria pre modern? vozidl? s vysok?mi n?rokmi na bat?riu. Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, d??ka 210 mm, ??rka 175 mm, v??ka 190 mm, v??ka s kontaktami 190 mm. Prav?. POWER BULL: Super v?konn? a superbezpe?n?: Modern? technol?gia na b?ze ?ist?ho v?pnika pre v?etky osobn? vozidl?. Kvalita origin?lnej v?bavy pre n?hradn? bat?rie. Bat?ria Power Bull je prvotriedna ?tartovacia bat?ria zna?ky Banner pre modern? vozidl?...Banner 12V55Ah StartBull

Banner 12V55Ah StartBull

Paramerte: 12V, 55Ah, 450 A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, Prav? Bat?ria pre vozidl? s be?n?mi n?rokmi na bat?riu. Paramerte: 12V, 55Ah, 450A, d??ka 241 mm, ??rka 175 mm, v??ka 175 mm, v??ka s kontaktami 175 mm, Prav? Bat?ria Banner Starting Bull patr? do stredn?ho cenov?ho segmentu. Bezpe?nos?, ale nepozn? kompromisy, preto aj tento mili?nkr?t preveren? v?robok sp??a najmodernej?ie ?tandardy kon?trukcie bat?ri?. ?tvorkomorov? ochrana proti ?niku elektrolytu - inov?cie pre bezpe?nos?. Osved?en?..Banner 12V44Ah StartBull

Banner 12V44Ah StartBull

Paramerte: 12V, 44Ah, 360 A, dĺžka 210 mm, šírka 175 mm, výška 175 mm, Pravá   Napätie: 12V Kapacita C20 pri 27 °C: 44 Ah Vybíjací prúd pri 18 °C (EN): 360 A Maximálne rozmery: dĺžka: 210 mm šírka: 175 mm výška: 175 mm Polarita: 0 Pól: 1 Spodné uchytenie: B13  ..© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt