EVOX Extra concentrate, 220KG


EVOX Extra concentrate,  220KG

AUTOPOTREBY

Vysoko kvalitn? koncentr?t n?zkotuhn?cej chladiacej kvapaliny s dlhou ?ivotnos?ou pre v?etky typy motorov. Pon?ka maxim?lnu ochranu proti kor?zi?, zam?zaniu, prehrievaniu a zabra?uje tvorbe usaden?n a kavit?cii v motore a chladiacom syst?me. EVOX chladiaca kvapalina poskytuje maxim?lnu ochranu pred kor?ziou, zam?zan?m a prehriat?m a chr?ni motory pred be?n?mi poruchami ako s? kavit?cia a tvorba usaden?n. V porovnan? s be?n?mi chladiacimi kvapalinami m? EVOX viac ako trojn?sobne dlh?iu ?ivotnos?, umo??uje dlh?ie..© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt