SHELL Glycoshell (Glycocool G48 774C) 209L


SHELL Glycoshell (Glycocool G48  774C) 209L

AUTOPOTREBY

GLYCOSHELL je chladiaca kvapalina bez obsahu dusi?nanov, am?nov a fosf?tov vyr?ban? na b?ze monoetyl?nglykolu, ktor? mus? by? pred pou?it?m zrieden? vodou. Obsahuje hybridn? skupinu inhib?torov kor?zie na b?ze sol? organick?ch kysel?n a silik?tov.?Poskytuje v?nimo?n? ochranu proti zamrznutiu, kor?zii a prehriatiu vo v?etk?ch modern?ch motoroch osobn?ch a n?kladn?ch automobilov a autobusov Efekt?vne chr?ni chladiaci syst?m pred kor?ziou v motoroch so ?eleznou aj hlin?kovou kon?trukciou. Poskytuje vysok? stupe? ochrany..© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt