Alycol Cool Ready -35, 220KG

Alycol Cool Ready -35, 220KG

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:Alycol
Cena:392.07 €

Narieden? n?zkotuhn?ca chladiaca kvapalina pre priame pou?itie s protikor?znym ??inkom. Zabezpe?uje dlh? ?ivotnos? v?etk?ch ?ast? chladiaceho syst?mu a ??inn? ochranu pred kor?ziou, kavit?ciou a prehrievan?m. Je pou?ite?n? pre chladiace syst?my star??ch typov motorov. ?a??ie riedenie sa neodpor??a. V?konnostn? ?rovne, s?hlasy BS 6580:1992 (Rev. 1997) Vlastnosti Typick? hodnoty Bod varu [?C] ? Teplota kry?taliz?cie v [?C] -37 Kinematick? viskozita pri -40?C [mm2/s] ? Technick? List Nariedená nízkotuhnúca chladiaca kvapalina pre priame použitie s protikoróznym účinkom. Zabezpečuje dlhú životnosť všetkých častí chladiaceho systému a účinnú ochranu pred koróziou, kavitáciou a prehrievaním. Je použiteľná pre chladiace systémy starších typov motorov. Ďaľšie riedenie sa neodporúča. Výkonnostné úrovne, súhlasy BS 6580:1992 (Rev. 1997) Vlastnosti Typické hodnoty Bod varu [°C]   Teplota kryštalizácie v [°C] 37 Kinematická viskozita pri –40°C [mm2/s]   Technický List


 • SHERON Alkohol tester
  SHERON Alkohol tester

  Pre jednorázové orientačné zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu..

  2.31 €
 • SHERON Pneumerač kovový 450 kPa
  SHERON Pneumerač kovový 450 kPa

  Kvalitný výrobok českého výrobcu. Balenie v blistri s ochranným puzdrom. Univerzálne použitie, pre osobné aj nákladné automobily...

  10.39 €
 • EVOX Extra concentrate, 220KG
  EVOX Extra concentrate, 220KG

  Vysoko kvalitn? koncentr?t n?zkotuhn?cej chladiacej kvapaliny s dlhou ?ivotnos?ou pre v?etky typy motorov. Pon?ka maxim?lnu ochranu proti kor?zi?, zam?zaniu,..

  737.88 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt