SHELL Glycoshell (Glycocool G48 774C) 209L

SHELL Glycoshell (Glycocool G48 774C) 209L

Viac informácií >>
Informácie o prudukte:
Kategória: AUTOPOTREBY
Dodavateľ:Shell
Cena:677.75 €

GLYCOSHELL je chladiaca kvapalina bez obsahu dusi?nanov, am?nov a fosf?tov vyr?ban? na b?ze monoetyl?nglykolu, ktor? mus? by? pred pou?it?m zrieden? vodou. Obsahuje hybridn? skupinu inhib?torov kor?zie na b?ze sol? organick?ch kysel?n a silik?tov.?Poskytuje v?nimo?n? ochranu proti zamrznutiu, kor?zii a prehriatiu vo v?etk?ch modern?ch motoroch osobn?ch a n?kladn?ch automobilov a autobusov Efekt?vne chr?ni chladiaci syst?m pred kor?ziou v motoroch so ?eleznou aj hlin?kovou kon?trukciou. Poskytuje vysok? stupe? ochrany pred kor?ziou pre v?etky d?le?it? ?asti, kan?ly chladiaceho syst?mu v bloku a hlave motora, chladi?a, vodnej pumpy a s?stavy k?renia.?Pre ur?enie v?menn?ch intervalov chladiacej kvapaliny sa ria?te pokynmi v?robcu automobilu. Pre Glycoshell odpor??ame v?menn? interval 3 roky. ?pecifik?cie a schv?lenia: Behr PN-AR.00247 BMW GS 9400 Chrysler MS-7170 Cummins 85T8-2 Daimler/Mercedes-Benz 325.0 and 325.2 Fiat (Lancia-Alfa Romeo) Fiat 9,55523 Ford ESD-M97B49-A GM-Opel GME L1301 GM-Saab 6 901 599 GM-Saturn Iveco Iveco standard 18-1830 JI Case JIC-501 Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 MTU MTL 5048 Perkins Porsche TL-774C = G11 Audi/Seat/Skoda TL-774C = G11 Volvo Trucks 128 6083/002 GLYCOSHELL je chladiaca kvapalina bez obsahu dusičnanov, amínov a fosfátov vyrábaná na báze monoetylénglykolu, ktorá musí byť pred použitím zriedená vodou. Obsahuje hybridnú skupinu inhibítorov korózie na báze solí organických kyselín a silikátov. Pos­kytuje výnimočnú ochranu proti zamrznutiu, korózii a prehriatiu vo všetkých moderných motoroch osobných a nákladných automobilov a autobusov Efektívne chráni chladiaci systém pred koróziou v motoroch so železnou aj hliníkovou konštrukciou. Poskytuje vysoký stupeň ochrany pred koróziou pre všetky dôležité časti, kanály chladiaceho systému v bloku a hlave motora, chladiča, vodnej pumpy a sústavy kúrenia. Pre určenie výmenných intervalov chladiacej kvapaliny sa riaďte pokynmi výrobcu automobilu. Pre Glycoshell odporúčame výmenný interval 3 roky. Špecifikácie a schválenia: Behr PN-AR.00247 BMW GS 9400 Chrysler MS-7170 Cummins 85T8–2 Daimler/Mercedes-Benz 325.0 and 325.2 Fiat (Lancia-Alfa Romeo) Fiat 9,55523 Ford ESD-M97B49-A GM-Opel GME L1301 GM-Saab 6 901 599 GM-Saturn Iveco Iveco standard 18–1830 JI Case JIC-501 Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717–97 MTU MTL 5048 Perkins Porsche TL-774C = G11 Audi/Seat/Skoda TL-774C = G11 Volvo Trucks 128 6083/002


 • Banner 12V50Ah PowerBull
  Banner 12V50Ah PowerBull

  Banner Power Bull 12V 50Ah 450 A, d??ka 210 mm, ??rka 175 mm, v??ka 190 mm, Prav?. Bez?dr?bov? Ca/Ca bat?ria pre modern? vozidl? s vysok?mi n?rokmi na bat?riu...

  80.54 €
 • SHERON Alkohol tester
  SHERON Alkohol tester

  Pre jednorázové orientačné zistenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu..

  2.31 €
 • EVOX Extra concentrate, 220KG
  EVOX Extra concentrate, 220KG

  Vysoko kvalitn? koncentr?t n?zkotuhn?cej chladiacej kvapaliny s dlhou ?ivotnos?ou pre v?etky typy motorov. Pon?ka maxim?lnu ochranu proti kor?zi?, zam?zaniu,..

  737.88 €


© 2020 Auto moto doplnky a príslušenstvo: Kontakt